Tìm kiếm

+

DU HỌC ĐỨC

HỆ THỐNG DU HỌC ĐỨC
HỆ THỐNG DU HỌC ĐỨC Tại Đức, các Bang nước Đức hiện nay cải cách hệ thống giáo dục theo mô hình chung như sau: Các Cấp Bậc Đào Tạo: Mẫu Giáo Trẻ em từ 3 tuổi đến lúc tới trường có thể đi nhà trẻ cả ngày hay một phần của ngày. Việc đi [...]
Chi tiết
TỔNG QUAN DU HỌC ĐỨC
GIỚI THIỆU CHLB Đức là quốc gia có chế độ liên bang, giáo dục nằm trong thẩm quyền của mỗi bang. Việc tổ chức ngành giáo dục có những khác biệt giữa các bang, mỗi bang có bộ luật và hệ thống giáo dục riêng. Để phối hợp các hoạt động giáo dục của các [...]
Chi tiết