Tìm kiếm

+

HỌC BỔNG TRUNG HỌC ANH

MYDDELTON COLLEGE
Quốc gia: United Kingdom Địa chỉ: Peakes Lane, Denbigh. North Wales. LL16 3EN Great Britain Website: http://myddeltoncollege.com Lớp: 7 – 13 tuổi và 11 - ­18 tuổi CHƯƠNG TRÌNH Chương Trình Ngắn Hạn : Học sinh có thể tham gia chương trình học ngắn hạn trong nửa học kỳ (6 tuần) hoặc hơn. Các chuyến [...]
Chi tiết
ADCOTE COLLEGE
Quốc gia: United Kingdom Địa chỉ: Little Ness, Shrewsbury Shropshipre, SY4 2JY Great Britain Website: http://www.adcoteschool.org.uk Lớp: 7 – 13 tuổi và 11­ - 18 tuổi CHƯƠNG TRÌNH Chương Trình Ngắn Hạn : Học sinh có thể tham gia chương trình ngắn hạn trong nửa học kỳ (6 tuần) hoặc hơn. Các chuyến viếng thăm [...]
Chi tiết