Tìm kiếm

+

Hệ thống giáo dục Mỹ

Hệ thống giáo dục Mỹ bao gồm: Chương trình Tiểu học, Trung học phổ thông, Cao đẳng hoặc Đại học và chương trình Sau đại học.

Trường Tiểu Học 

tieu-hoc-my

Trẻ em Hoa Kỳ bắt đầu đi học vào lúc lên 5 tuổi. Năm học đầu tiên tại trường được gọi là Mẫu Giáo. Tất cả học sinh tại Hoa Kỳ đều bắt buộc phải theo học chương trình Tiểu Học. Năm thứ 2 tại trường được xem như là năm đầu tiên của chương trình Tiểu Học và được xét là năm bậc 1. Tại Hoa Kỳ, từ “cấp bậc” mang 2 ý nghĩa: (1) điểm số đạt được khi học sinh tham gia các kỳ kiểm tra và (2) là cấp bậc lớp học từ Tiểu học lên Trung Học. Các trường Tiểu Học thường bao gồm 5 năm đào tạo.

Trung học Phổ Thông

usa-high-school
Sau khi hoàn tất 5 năm Tiểu Học, học sinh Hoa Kỳ sẽ được tiếp tục vào học chương trình Trung Học Phổ Thông. Các trường Trung Học Phổ Thông thường bao gồm 7 năm đào tạo từ lớp 6 tới lớp 12. Chương trình từ lớp 9 tới lớp 12 được gọi là chương trình Trung Học. Sau khi hoàn tất lớp 12, học sinh Hoa Kỳ sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Trung Học. Tại Hoa Kỳ, học sinh phải có bằng Trung Học trước khi nộp hồ sơ vào các trường Cao Đẳng hoặc Đại Học. Các bạn sinh viên Quốc Tế muốn theo học chương trình Cao đẳng hoặc Đại học tại Hoa Kỳ cũng phải hoàn tất chương trình trung học thì mới được xét tuyển vào đại học.

Chương trình Cao Đẳng hoặc Đại Học

du-hoc-my-dai-hoc-princeton-university-dung-dau-ve-chat-luong-giang-day-tai-my

Các sinh viên đã hoàn tất chương trình Trung Học và muốn tham dự chương trình Cao Đẳng hoặc Đại Học thì phải tham gia chương trình này.

Bằng Cao Đẳng Cộng Đồng: Có các trường giảng dạy chương trình Cao Đẳng 2 năm hoặc chương trình Đại Học 4 năm (gọi là Bằng Cử Nhân) với nhiều chuyên ngành học. Hầu hết các trường đại học không nhất thiết yêu cầu học sinh phải chọn ngành vào năm học đầu tiên. Lên năm thứ 2 sinh viên sẽ được yêu cầu chọn ngành. Các bạn sinh viên hoàn tất xong chương Trình Cao Đẳng Cộng Đồng có thể tiếp tục chuyển tiếp vào 2 năm cuối đại học để lấy bằng Đại Học.

Chương trình Sau Đại Học

Các bạn sinh viên đã có bằng Đại Học có thể tiếp tục học Cao Học để hoàn tất một trong hai loại văn bằng sau:

Bằng Thạc Sỹ: Chương trình này thường được đào tạo trong vòng 2 năm và chuyên sâu vào các chuyên ngành. Các bạn sinh viên thông thường chọn học chương trình Thạc Sỹ với các ngành liên quan tới chuyên ngành đại học đã học trước đây. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ, ví dụ như cũng có những sinh viên theo học chương trình Thạc Sỹ ngành Quản Trị Kinh Doanh (MBA) mà khi học đại học đã từng theo học 1 chuyên ngành khác.

Bằng Tiến Sỹ: Các sinh viên muốn học chương trình chuyên sâu và cao hơn thì có thể theo học chương trình Tiến Sỹ (PhD). Bằng Tiến Sỹ có thể được đào tạo từ 3 tới 6 năm. Điều này phụ thuộc vào chuyên ngành, phụ thuộc vào năng lực học tập cũng như luận văn mà bạn đã chọn. Luận văn là một nghiên cứu chuyên sâu trên giấy và được yêu cầu phải được hoàn tất trước khi được cấp bằng.

 

Danh mụcDu học Mỹ