Tìm kiếm

+

Du học Canada

image001 Trường trung học phổ thông Roquois Ridge

Trường trung học phổ thông Roquois Ridge Tuyển sinh:Chương trình ESL. Các môn ngoại ngữ: Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Kích thước của trường: Trường lớn Vị trí: Oakville, Ontario Thể loại trường: Chương trình Canada Số lượng học sinh: 1,327 Tỉ lệ học sinh/ giáo viên: 18:1 Nhiệm vụ của Trường trung học phổ […]

Chi tiết
image001 Trường trung học phổ thông Kildonan East

Trường trung học phổ thông Kildonan East Tuyển sinh:Từ lớp 9-11. Các khóa học AP/Honors. Chương trình ESL. Các môn ngoại ngữ: Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Kích thước của trường: Trường lớn Vị trí: Winnipeg, Manitoba Thể loại trường: Chương trình Canada Số lượng học sinh: 1,200 Tỉ lệ học sinh/ giáo viên: 18:1 […]

Chi tiết
image001 Trường trung học phổ thông Kelowna Senior

Trường trung học phổ thông Kelowna Senior Tuyển sinh:Các khóa học AP/Honors. Chương trình ESL. Các môn ngoại ngữ: Anh, Pháp, Tây Ban Nha và các ngôn ngữ khác. Kích thước của trường: Trường lớn Vị trí: Kelowna, British Columbia Thể loại trường: Chương trình Canada Số lượng học sinh: 1,900 Tỉ lệ học sinh/ […]

Chi tiết
image001 Trường trung học phổ thông John Mcgregor

Trường trung học phổ thông John Mcgregor Tuyển sinh:Từ lớp 9-11. Chương trình ESL. Các môn ngoại ngữ: Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Kích thước của trường: Trường lớn Vị trí: Chatham-Kent, Ontario Thể loại trường: Chương trình Canada Số lượng học sinh: 849 Với hơn 50 năm kinh nghiệm xuất sắc trong Học thuật, […]

Chi tiết
image001 Trường trung học phổ thông John G. Diefenbaker

Trường trung học phổ thông John G. Diefenbaker Tuyển sinh:Các khóa học AP/Honors/IB. Chương trình ESL. Các môn ngoại ngữ: Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Kích thước của trường: Trường lớn Vị trí: Calgary, Alberta Thể loại trường: Chương trình Canada Số lượng học sinh: 1,405 Tỉ lệ học sinh/ giáo viên: 26:1 Quận: Hệ […]

Chi tiết
image001 Trường trung học phổ thông John Barsby

Trường trung học phổ thông John Barsby Tuyển sinh:Từ lớp 9-11. Các khóa học AP/Honors. Chương trình ESL. Các môn ngoại ngữ: Anh, Pháp. Kích thước của trường: Trường lớn Vị trí: Nanaimo, British Columbia Thể loại trường: Chương trình Canada Số lượng học sinh: 800 Quận: Hệ thống trường Nanaimo Ladysmith Public Schools Trường […]

Chi tiết
image001 Trường trung học phổ thông Jasper Place

Trường trung học phổ thông Jasper Place Tuyển sinh:Các khóa học AP/Honors. Chương trình ESL. Các môn ngoại ngữ: Anh, Pháp, Tây Ban Nha và các ngoại ngữ khác. Kích thước của trường: Trường lớn Vị trí: Edmonton, Alberta Thể loại trường: Chương trình Canada Số lượng học sinh: 2,300 Tỉ lệ học sinh/ giáo […]

Chi tiết
image001 Trường trung học phổ thông J. Percy Page

Trường trung học phổ thông J. Percy Page Tuyển sinh:Các khóa học AP/Honors. Chương trình ESL. Các môn ngoại ngữ: Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Kích thước của trường: Trường lớn Vị trí: Edmonton, Alberta Thể loại trường: Chương trình Canada Số lượng học sinh: 1,100 Tỉ lệ học sinh/ giáo viên: 17:1 Trường trung […]

Chi tiết
image001 Trường trung học phổ thông Howe Sound

Trường trung học phổ thông Howe Sound Tuyển sinh:Từ lớp 9-11. Chương trình ESL. Các môn ngoại ngữ: Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Kích thước của trường: Trường lớn Vị trí: Squamish, British Columbia Thể loại trường: Chương trình Canada Số lượng học sinh: 620 Tỉ lệ học sinh/ giáo viên: 14:1 Trường trung học […]

Chi tiết
image001 Trường trung học phổ thông John Mccrae

Trường trung học phổ thông John Mccrae Tuyển sinh:Từ lớp 9-11. Các khóa học AP/Honors. Các môn ngoại ngữ: Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Kích thước của trường: Trường lớn Vị trí: Ottawa, Ontario Thể loại trường: Chương trình Canada Số lượng học sinh: 910 Tỉ lệ học sinh/ giáo viên: 20:1 Quận: Hệ thống […]

Chi tiết