Tìm kiếm

+

Du học xuân Singapore

image019 Hội nghị môi trường cho thanh thiếu niên Đông Nam Á ( Yes – Singapore )
TỪ NGÀY 23/01/2019 – 28/01/2019 YES – YOUTH ENVIRONMENTTAL SUMMIT là một chương trình giới thiệu đến với các bạn trẻ liên quan đến lối sống của con người về môi trường: Tại sao cần phải bảo vệ môi trường, Nước, chất thải độc hại trong môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu, Rác [...]
Chi tiết