Tìm kiếm

+

QUẢN LÝ VÀ THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG

 • Chương trình đào tạo nghề dành cho sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học với điểm trung bình học lực GPA 6.5 trở lên và không yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh.
 • Thời gian hoàn thành chương trình học và được cấp chứng chỉ là 01 năm. Chi phí thấp. Trường học UCSC gần với các khu công nghệ cao. Trường sẽ sắp xếp để sinh viên có cơ hội thực tập tại các trung tâm, công ty nổi tiếng hàng đầu tại San Fransico, hoặc trụ sở danh tiếng thế giới Google, Intel, HP, Apple,….tại thung lũng Silicon.

QUẢN LÝ VÀ THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG

 • Lợi ích của chương trình

Khi tốt nghiệp chương trình Chứng chỉ Quản lý và thiết kế Thử nghiệm Lâm sàng, bạn sẽ có các kỹ năng sau:

 • Hiểu và áp dụng Thực tiễn lâm sàng tốt (GCP)
 • Phân biệt các yêu cầu về quy định và phân biệt giữa các quy định, hướng dẫn, chính sách và quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP)
 • Xác định vai trò, trách nhiệm, tương tác và mối quan tâm của nhân viên trang nghiên cứu
 • Sử dụng các từ điển mã hóa như MedDRA® và WHO-Drug để báo cáo sự kiện bất lợi
 • Chuẩn bị báo cáo thử nghiệm lâm sàng, tóm tắt và tài liệu khác
 • Hiểu được các thiết kế thử nghiệm lâm sàng, quản lý và phê duyệt mục tiêu phát triển thuốc và thiết bị.
 • Đối với các tương tác thành công với các địa điểm lâm sàng, điều tra, điều chỉnh, các tổ chức nghiên cứu hợp đồng và quản lý nhà tài trợ.
 • Hiểu được việc sử dụng số liệu thống kê trong việc thiết kế thử nghiệm lâm sàng và phân tích kết quả.

Giấy chứng nhận Quản lý và Thiết kế thử nghiệm lâm sàng của chúng tôi sẽ giúp các chuyên gia lâm sàng điều hướng toàn bộ quy trình thử nghiệm lâm sàng, từ phát triển thuốc và thiết bị đến các hoạt động giám sát và sau khi tiếp thị. Bạn cũng sẽ tìm hiểu các nguyên tắc, quy tắc và đạo đức khoa học rất quan trọng đối với việc tiến hành nghiên cứu lâm sàng.

 • Lợi ích khác

Sinh viên được đào tạo đầy đủ các kỹ năng cần thiết cho công việc tương lai của mình như:

 • Trình độ tiếng anh được cải thiện, đào tạo tiếng anh nơi công sở, kỹ năng thuyết trình, phương pháp soạn thảo email trang trọng, kỹ năng giao tiếp qua điện thoại, thảo luận nhóm, kỹ năng tham hội họp.
 • Kỹ năng bán hàng quảng cáo kinh doanh
 • Nghiên cứu văn hóa công sở Mỹ
 • Thuật ngữ tại Silicon Valley
 • Công cụ nghiên cứu thị trường
 • Tự xây dựng thương hiệu
 • Viết Sơ yếu lí lịch
 • Kỹ năng phỏng vấn
 • Phỏng vấn thử nghiệm
 • Bảo đảm thực tập lần đầu.
Teacher
Category
Review