Tìm kiếm

+

Hệ thống giáo dục Úc

HỆ THỐNG GIÁO DỤC ÚC

Hệ thống giáo dục Úc gồm bậc Tiểu học, bậc Trung học, bậc Cao đẳng, bậc Cử nhận, bậc Thạc sỹ và bậc Tiến sĩ.

du-học-úc
image001

_ Học sinh từ 6 tới 16 tuổi sẽ theo học chương trình từ Tiểu học tới phổ thông Trung Học. Sau khi học hết trung học phổ thông học sinh có thể tiếp tục học lên các hệ cao hơn để lấy bằng cao đẳng, cử nhân, thạc sỹ, tiến sĩ.

_ Ngoài các chương trình trên, Úc cũng thiết kế một số chương trình đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế như: chương trình đào tạo anh ngữ và chương trình dự bị đại học.

* Đào tạo phổ thông (Tiểu học và Trung Học)

_ Đào tạo phổ thông tương tự như nhau trên toàn Australia, chỉ có khác biệt nhỏ giữa các bang và vùng lãnh thổ.Bậc học này bắt buộc đối với các em có độ tuổi từ 6 đến 16 (Lớp 1 đến Lớp 9 hoặc Lớp 10). Đào tạo phổ thông có 13 năm và được phân chia như sau:

• Tiểu học – Thời gian học là bảy hoặc tám năm, bắt đầu từ Nhà Trẻ/Mẫu Giáo đến Lớp 6 hoặc Lớp 7.

• Trung học – Thời gian học là ba hoặc bốn năm, từ Lớp 7 đến Lớp 10, hoặc Lớp 8 đến Lớp 10.

• Trung học Phổ thông – Thời gian học là hai năm, gồm Lớp 11 và Lớp 12.

* Chương trình đào tạo Anh ngữ

_ Chương trình Anh ngữ dành cho sinh viên quốc tế thường được gọi là ELICOS.Các khoá học khai giảng thường xuyên và mỗi khoá thường kéo dài từ 4 tới 10 tuần. Hầu hết các trường đại học & trường đào tạo nghề đều có trung tâm Anh ngữ cho sinh viên quốc tế. Một số trường đại học không có trung tâm đào tạo tiếng anh, họ sẽ liên kết với các tổ chức khác để tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên quốc tế.

* Chương trình Dự bị đại học

_ Thông thường chương trình dự bị đại học kéo dài 1 năm và sinh viên sẽ đươc kiểm tra và đánh giá với giảng viên của trường. Chương trình này sẽ giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản trước khi vào đại học học chuyên sâu.

* Giáo dục đại học, cao đẳng

_ Giáo dục đại học bao gồm sau trung học (các trường đại học) và giáo dục và đào tạo hướng nghiệp (VET và các trường cao đẳng TAFE).

* Cơ cấu văn bằng Úc

_ Hệ thống giáo dục Úc được phân biệt với hệ thống giáo dục của các nước khác bởi Cơ cấu văn bằng Úc (AQF). AQF là một chính sách quốc gia thể hiện các văn bằng có liên quan với nhau như thế nào ở từng cấp độ giáo dục.

* Ưu điểm của hệ thống giáo dục Úc

_ Được công nhận là nước có nền giáo dục cao và đồng bộ , phát triển và bằng cấp tại Úc được công nhận trên toàn thế giới. Các trường đại học ở Úc đa số là các trường công lập. Mỗi trường đại học đều có các thế mạnh riêng và đều đáp ứng được quy định khắt khe của chính phủ Úc về quy chế đào tạo.

_ Có tính liên thông: Điều này sẽ giúp các bạn học sinh có thể theo đuổi con đường học tập của mình bằng nhiều con đường khác nhau.

Danh mụcDu học Úc