Tìm kiếm

+

DU HỌC HÈ SINGAPORE

image006-3 Hội Nghị Lãnh Đạo Thanh Thiếu Niên Châu Á-Singapore
Hội nghị lãnh đạo thanh thiếu niên châu Á là một hội nghị được tổ chức hàng năm cho các học sinh quốc tế trong khu vực Châu Á tham gia tại Singapore do chính phủ Singapore chứng nhận và hỗ trợ cho chương trình nhằm giao lưu, gắn kết bàn luận nâng cao khả [...]
Chi tiết
hoi-nghi-lanh-dao-TTN Hội Nghị Lãnh Đạo Thanh Thiếu Niên Châu Á-Singapore
Hội nghị lãnh đạo thanh niên châu Á là một hội nghị được tổ chức hàng năm tại Singapore do chính phủ Singapore chứng nhận và hỗ trợ cho chương trình dành cho học sinh trong khu vực Châu Á nhằm giao lưu, gắn kết bàn luận nâng cao khả năng kiến thức, kỹ năng [...]
Chi tiết
ASLC 2018
Chi tiết
1532954333007 Album ASLC Singapore 2018
ASLC SINGAPORE PICTURES ASLC SINGAPORE VIDEOS
Chi tiết
HỘI NGHỊ SÁNG TẠO ĐỔI MỚI KHOA HỌC KỸ THUẬT
HỘI NGHỊ SÁNG TẠO ĐỔI MỚI KHOA HỌC KỸ THUẬT “Tiến bộ khoa học nên nhằm mục đích khẳng định và cải thiện cuộc sống con người” Mục tiêu của chúng tôi cho hội nghị này chính là cung cấp cho học sinh từ các nước châu Á cơ hội để khám phá những điều [...]
Chi tiết
umg-p2 ALSC G7 2018
DU HỌC HÈ SINGAPORE CÙNG G7 EDUCATION Hội nghị lãnh đạo thanh niên châu Á là một hội nghị được tổ chức hàng năm tại Singapore do chính phủ Singapore chứng nhận và hỗ trợ cho chương trình dành cho học sinh trong khu vực Châu Á nhằm giao lưu, gắn kết bàn luận nâng [...]
Chi tiết
Album ASLC Singapore 2017
Album ASLC Singapore 2017
Chi tiết
ASLC 2017
Chi tiết