Tìm kiếm

+

DU HỌC HUNGARY

HỆ THỐNG DU HỌC HUNGARY
Hệ Thống Giáo Dục HUNGARY Giới Thiệu Hệ thống Hungary có một thang đánh giá năm điểm. Đối với người dân địa phương tất cả các lớp học được thực hiện bằng tiếng quốc gia chính thức. Các nhà chức trách Hungary cho phép để tạo ra cơ sở giáo dục thuộc dân tộc thiểu [...]
Chi tiết
TỔNG QUAN DU HỌC HUNGARY
Tổng Quan Du Học Hungary GIỚI THIỆU Học tập tại Hungary hiện có sẵn không chỉ đối với công dân EU mà còn cho người nước ngoài. Bằng tốt nghiệp sẽ cho phép người tốt nghiệp xây dựng một sự nghiệp thành công ở châu Âu hoặc xa hơn nữa. Giáo dục ở Hungary phù [...]
Chi tiết