Tìm kiếm

+

QUẢN LÝ KINH DOANH

quan ly du hoc và kinh doanh QUẢN LÝ & KINH DOANH
Chương trình đào tạo nghề dành cho sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học với điểm trung bình học lực GPA 6.5 trở lên và không yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh. Thời gian hoàn thành chương trình học và được cấp chứng chỉ là 01 năm. Chi phí thấp. Trường [...]
Chi tiết