Tìm kiếm

+

HÌNH ẢNH DU HỌC SINH TẠI CÁC NƯỚC

HÌNH ẢNH DU HỌC SINH TẠI CÁC NƯỚC

image (46) DU HỌC SINH TẠI TRƯỜNG VALENCIA COLLEGE VÀ ARKANSAS STATE UNIVERSITY

3 học sinh: VÕ DUY QUANG, TRỊNH GIA HUY, NGUYỄN HOÀI VŨ : SINH HOẠT HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG VALENCIA COLLEGE VÀ ARKANSAS STATE UNIVERSITY

Chi tiết
image (48) NGUYỄN ANH VŨ – HỌC SINH LỚP 11 TRƯỜNG COOSA CHRISTIAN HIGH SCHOOL – USA

”Em rất hạnh phúc khi được ở cùng cha mẹ nuôi (nhà Host), bố mẹ host luôn quan tâm giúp đỡ em trong học tập và cuộc sống”

Chi tiết