Tìm kiếm

+

Chương trình Học Bổng của Tập Đoàn Giáo Dục William

Học Bổng Tập Đoàn Giáo Dục William

image001Tập đoàn Giáo dục William (WEG) ở Toronto, Canada là một tổ chức hỗ trợ giáo dục các nhà lãnh đạo toàn cầu trong tương lai. Để có một hành động cụ thể, WEG cung cấp các cơ hội học bổng xứng đáng dành cho sinh viên, không phân biệt quốc gia nào, ai cũng có thể tốt nghiệp trung học theo chương trình Ontario.

WEG hiện đang chấp nhận các đơn xin học bổng theo học tại William, một trường tư thục ở Toronto, cung cấp các tín chỉ cho trường Trung học Ontario.

image003

Hạn chót nộp đơn xin học bổng đợt mùa thu – 3/4 hằng năm

Học bổng thông qua thành tích học tập và đóng góp cho cộng đồng mà học sinh đã làm.

Tất cả học sinh, bất kể quốc gia từ quốc gia nào, đều có đủ điều kiện để xin học bổng và / hoặc trợ cấp tài chính.

Các học sinh muốn xin học bổng và hỗ trợ tài chính sẽ phải nộp một mẫu đơn.

Nộp đơn như thế nào ?

Muốn nhận học bổng học sinh cần cung cấp một số thông tin sau: hoàn thành mẫu đơn xét học bổng, bản điểm và lý lịch cá nhân. Lý lịch cá nhân học sinh nên nêu bật những hoạt động xã hội mà bạn từng làm hay các hoạt động thể thao thi đấu và giành được giải thưởng

Học sinh nộp đơn cho Giải thưởng Học bổng Lãnh Đạo Thế giới Tương lai cũng phải gửi một đoạn văn dài tối đa 500 từ cho biết lý do họ muốn học tại Canada và được Ủy ban Tuyển chọn. Tất cả các giấy tờ phải được nộp cùng với nhau trước ngày hết hạn 3 tháng 4. Các ứng viên phù hợp sẽ được liên lạc để phỏng vấn.

  • Học bổng chính của William ($2000-$8000/năm)

Hàng năm, có đến 30 suất học bổng chính cung cấp cho sinh viên xứng đáng để giúp các em được tiếp cận với một trong những hệ thống giáo dục tốt nhất trên thế giới. Các ứng viên quan tâm cần cung cấp một bản sao hoàn chỉnh của mẫu đơn, và bảng điểm và sau đó sẽ được Ủy ban Tuyển chọn. Các ứng viên phù hợp sẽ được liên lạc để phỏng vấn.

  • Học bổng nhập học William ($16,800/năm)

Hàng năm, có 20 suất Học bổng Nhập học được cấp cho sinh viên xứng đáng để giúp các em tiếp cận với một trong những hệ thống giáo dục tốt nhất trên thế giới. Các ứng viên quan tâm cần cung cấp một bản sao hoàn chỉnh của mẫu đơn, và bảng điểm và được Ủy ban Tuyển chọn. Các ứng viên phù hợp sẽ được liên lạc để phỏng vấn.

  • Giải thưởng Học bổng Lãnh Đạo Thế giới Tương lai ($28,800/năm)

Ủy ban Tuyển chọn sẽ bắt đầu xem xét các ứng viên đủ tiêu chuẩn cho Giải thưởng Học bổng Lãnh đạo Thế giới Tương lai vào ngày 3 tháng 3; 10 Giải thưởng Xuất sắc được cung cấp mỗi năm với thêm $12.000 cho các chi phí sinh hoạt.

  • Ai đủ điều kiện để nộp đơn?

Ứng cử viên đăng ký học bổng hiện đang là lớp 9, 10,11 Các ứng viên thành công sẽ có tổng điểm trung bình trên 80% và không môn nào dưới 75%. Đối với các thí sinh Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính thì trình độ tiếng Anh cũng phải được chứng minh (IELTS trên 5.5 hoặc điểm TOFEL trên 46).

  • Học bổng tái cấp vốn

Học bổng được đổi mới trong ba năm nếu sinh viên duy trì đủ điều kiện học tập, đóng góp vào cộng đồng trường học và tiếp tục thực hiện lời hứa thành công là cơ sở của giải thưởng.

  • Trách nhiệm của người nhận học bổng

Khi được nhận vào học tại William như là học giả, học sinh sẽ cần phải duy trì một điểm trung bình từ 80 trở lên trong tất cả các khóa học . Học sinh sẽ được đánh giá dựa trên điểm số, tham gia năng động các hoạt động mỗi kỳ để xác định xem học sinh có tiếp tục nhận được học bổng tiếp theo từ WEG

Danh mụcHỌC BỔNG DU HỌC